Vragenlijst cognitief functioneren

Onderstaand tref je 14 uitspraken aan. Indien een uitspraak niet op jou van toepassing is dan zet je een kruisje In het vakje onder nee; is een uitspraak soms van toepassing dan zet je een kruisje In het vakje onder soms en is een uitspraak vaak op jou van toepassing dan zet je kruisje onder vaak. Je kunt per uitspraak slechts één vakje aankruisen.

1 / 14

Heb je de laatste twee weken moeite gehad om:

vergissingen te voorkomen.

2 / 14

Heb je de laatste twee weken moeite gehad om:

fouten te vermijden.

3 / 14

Heb je de laatste twee weken moeite gehad om:

het normale werktempo vast te houden.

4 / 14

Heb je de laatste twee weken moeite gehad om:

te hoofdrekenen

5 / 14

Heb je de laatste twee weken moeite gehad om:

informatie te onthouden.

6 / 14

Heb je de laatste twee weken moeite gehad om:

te improviseren.

7 / 14

Heb je de laatste twee weken moeite gehad om:

twee dingen tegelijk te doen.

8 / 14

Heb je de laatste twee weken moeite gehad om:

de rode draad vast te houden.

9 / 14

Heb je de laatste twee weken moeite gehad om:

knopen door te hakken.

10 / 14

Heb je de laatste twee weken moeite gehad om:

te organiseren.

11 / 14

Heb je de laatste twee weken moeite gehad om:

Gegevens te ordenen.

12 / 14

Heb je de laatste twee weken moeite gehad om:

Overzicht te houden.

13 / 14

Heb je de laatste twee weken moeite gehad om:

Informatie op te nemen.

14 / 14

Heb je de laatste twee weken moeite om:
Informatie vast te houden

Je score is

De gemiddelde score is 0%